خاوێنکه ره وه ي پێستي ڕوومه ت تايبه ت به  پێستگه لي ئاسايي ھه تا وشک(شير پاک که ره وه)

خاوێنکه ره وه ي پێستي ڕوومه ت تايبه ت به  پێستگه لي ئاسايي ھه تا وشک(شير پاک که ره وه)

داگري ڕۆني گوڵي ھه ميشه به ھار بۆ چێ کردني پێکھاته يه کي سالم سورشتيي پێست

150 میلی‌لیتر / 0 £

سوودەکان

  • شيرپاک که ره وه ي گيايي بۆ پاکسازي پێست له  مه واده  جوانکاري و پيس وپۆخڵه کان
  • چێ کردني شۆ , نه رمي و گه شاوه يي له  پێستا
  • داگري ڕۆني گوڵي ھه ميشه به ھار بۆ چێ کردني پێکھاته يه کي سالم سورشتيي پێست
  • به  بێ ئه لکول

شێوازی که‌ڵک وه‌رگرتن

تۆزقاڵێک له  ژێله که  به  يارمه تي له پي ده ست يان په موو به  شێوازي سووڕدان بساون به  سه ر ڕوومه ت وده ورو به ري چاوه کانتانا وپاشان به  په موو خاوێني بکه نه وه بۆ ته واو کردني ڕه وه ندي خاوێنکاريي له  لۆسيۆني پاک که ره وه ي ڕوومه تي سینره که ڵک وه ر بگرن.