کرێمي سپي که ره وه ي ڕۆژ ي سینره SPF 30

کرێمي سپي که ره وه ي ڕۆژ ي سینره SPF 30

لاواز کردنيڕه نگدانه سازي پێست و به رگيري له چێ بووني گوڵه خاڵگه لي نوي

65 میلی‌لیتر / 0 £

سوودەکان

  • سپي که ره وه و گه شاندنه وه ي پێستي ڕوومه ت له  گه ڵتايبه تمه ندي دژه  ھه تاو
  • لاواز کردنيڕه نگدانه  سازي پێست و به رگيري له  چێ بووني گوڵه خاڵگه لي  نوي
  • داگري فاکته ري پارێزگاري  SPF 30  بۆ پێشگيري له  لێڵ بووني پێستي به ر ھه تاو
  • داگري ئانتي ئوکسيدان بۆ پارێزگاري له  پێست له  به رانبه ري ھه تاو و ھۆکاره  ڕۆخێنه ره  ژينگه ييه کان

شێوازی که‌ڵک وه‌رگرتن

ھه ر به يانييه ک تۆزقاڵێک له  کرێمه که  بساون به  سه ر پێستي ڕوومه تتاندا.له  به ر ئه وه ي ئه م به رھه مه  ئه بێت له ڕۆژدا به  کار بھێنرێت,بۆ گه يشتن به  ئاکامێکي باشتر , شه وانه  له  کرێمي سپي که ره وه ي ڤیتامین C سینره و کرێمي ئالفاھيدرۆکسي ئه  سيدي سینره که ڵک وه ر بگره.