کرێمی دژه ﺧﯚر  SPF 30+   (لە دوو ڕەنگدا)

کرێمی دژه ﺧﯚر  SPF 30+  (لە دوو ڕەنگدا)

ﮔﻮﻧﺠﺎوه ﺑﯚ پێستی ناسک، ھﻪﺳﺘﯿﺎر تا وﺷﮏ

50 میلی‌لیتر / 0 £

سوودەکان

  • ﮔﻮﻧﺠﺎوه ﺑﯚ پێستی ناسک، ھﻪﺳﺘﯿﺎر تا وﺷﮏ
  • داﭘﯚﺷﻴﻨﻰ پێستی ڕووﺧﺴﺎر ﺑە ڕەنگێكی ھﺎوﺳەﻧﮓ و ﺳﻮوک

شێوازی که‌ڵک وه‌رگرتن

نيو کاژێر پێش چونه  به ر ھه تاو تۆزقاڵێک له  دژه  ھه تاوه کان بساون به  سه ر پێستتاندا وبيماڵن.له  ھه ر 3 تا 4 کاژێر دا دژه  ھه تاو به  کار بھێنن.