ژێلی شۆردنی ڕوومەتی سینره تایبەتی پێستە چەورەکان

ژێلی شۆردنی ڕوومەتی سینره تایبەتی پێستە چەورەکان

داگری ڕوونی دار چایی بەتایبەتمەندییەکانی دژە باکتری و دژە گەڕۆڵی

150 میلی‌لیتر / 0 £

سوودەکان

  • پێشگیری لە زیچکە دەر کردن
  • کەم کردنەوەی دزاوی چەوری پێست
  • داگری ڕوونی دار چایی بەتایبەتمەندییەکانی دژە باکتری و دژە گەڕۆڵی
  • لابردنی زیچکەی سەرە ڕەش وسەرە سپییەکان
  • پاک کردنەوەی قووڵی پێست لە کۆ بوونەوەی چەوریەکان وسلوولە مردووەکان
  • بە بێ مەوادی سابوونیی

شێوازی که‌ڵک وه‌رگرتن

بە چۆڕێک ئاو ڕوومەتتان تەڕ بکەن بە لەپی دەستتان تۆزقاڵێک لە ژێلەکە به شێوازي سوڕاننه وه  بساون بە سه ر ڕوومەتتاندا وپاشان بە تەواویی به ئاو بیشۆرن.