ژێلی پاگژیی خانمەکان

ژێلی پاگژیی خانمەکان

لە خۆگری سیلەی ئورکیدەی سپی و هەنار

180 میلی‌لیتر / 0 £

سوودەکان

  • بشۆرێکی نەرم و نیان بە ڕێکوپێک کردنی pH شوێنی دەرەوەی واژن
  • سوکنایی دەر و خاوەنی شوێنەواری دژە هەوکردن
  • لە خۆگری شیلەی ئورکیدەی سپی، لیلیۆمی سپی و یاسی سپی
  • لەخۆگری شیلەی هەنار بە خاسیەتی ئانتی ئوکسیدان، ئاوکێش و ڕۆشن کەرەوە
  • پاڕابن و مادەی سابوونی تێدا نییە
  • کوحوولی تێدا نییە

شێوازی که‌ڵک وه‌رگرتن

لە پێشدا دەستان بشۆن، شوێنی زەوزوو تەڕ کەن و هێندێک ژێل لەسەر شوێنەکە دانێن و بە ئاوی شیلەوگەرم بیشۆن.