کرێمي بتەو کەرەوەي پێستي ڕوومەتي سینره

کرێمي بتەو کەرەوەي پێستي ڕوومەتي سینره

داگري بيۆ پوليمێرگه لي دەريايي بۆ ليفتي خێراي پێستي ڕوومەت و گەردن

40 میلی‌لیتر / 0 £

سوودەکان

  • داگري بيۆ پوليمێرگه لي دەريايي بۆ ليفتي خێراي پێستي ڕوومەت و گەردن
  • کەڵک وەرگرتن له  کۆمپلێکسي MDI بۆ  پێشگيري له  داشۆڕين ,بردنه  سه ري ئاستي بتەويی و ليفتي سه قام گيري پێست
  • داگري رۆني گوڵي ھه ميشه  بەھار و ڕۆني چه که ره ي گه نم بۆ چاکردنەوه  ونۆژه ن کردنه وه ي پێست
  • داگري مەوادي نمدارکه ره وه  بۆ پاراستني گه شاوەيي پێست
  • پيتێنراو به  ويتامينگەلي A،E،D پرۆويتاميني B5، ئۆمێگا 3 و ئۆ مێگا 6

شێوازی که‌ڵک وه‌رگرتن

شه و و بەياني پاش خاوێن کردنەوه ي پێست به شير خاوێنکەرەوه  سینره  يان ژێلي خاوێنکه ره وه ي سینره تۆزقاڵێک له  ئەم بەرھەمه بساون بەسەرپێستي روومەت و گەردنتانا.