سرۆمي به ھێزکه ره وه  ودژه  وه ريني برۆي سینره

سرۆمي به ھێزکه ره وه  ودژه  وه ريني برۆي سینره

ھانده ره بۆ ڕواندني دووباره ي برۆ

6 میلی‌لیتر / 0 £

سوودەکان

  • ھانده ره  بۆ ڕواندني دووباره ي برۆ
  • پێشگيري له  وه ريني برۆ
  • داگري مادده‌کانی کاريگه ر بۆ زۆر کردني ئه ستووري تاڵه کاني برۆ

شێوازی که‌ڵک وه‌رگرتن

پێش به کارھێنان به  پاککه ره ويه کي له بار به  ته واویي برۆکانتان خاوێن بکه نه وه. دووجار له ڕۆژدا نه ختێک له  سرۆمه که  له سه ر برۆکانتان دا بنێنو له  سه ره خۆ بيماڵن تا هەڵیدەمژێت.